در متون انگلیسیِ مربوط به آدابِ نوشتن گفته‌اند که نوشتهء موفق آنی است که همزمان Concise،  Coherent، و Complete باشد. این‌ها را «سه C» نامیده‌اند تا یادشان بماند.

در متون انگلیسیِ مربوط به آدابِ نوشتن گفته‌اند که نوشتهء موفق آنی است که همزمان Concise،  Coherent، و Complete باشد. این‌ها را «سه C» نامیده‌اند تا یادشان بماند. در فارسی هم می‌توانیم این سه حالت را که به ترتیب به «موجز»، «منسجم»، و «مکفی» ترجمه‌شان می‌کنیم «سه میم» بنامیم.

موجز یعنی اینکه نوشته‌مان حتی‌الامکان مختصر و مفید باشد و فقط تا آنجا بسط پیدا کند که لازم است. منسجم یعنی این‌که آنچه می‌نویسیم محکم و معقول و منطقی باشد. منظور از مکفی هم این است که اطلاعات نهفته در نوشته لازم و کافی و کامل باشد. البته بین ایجاز و کاملیت موازنهء ظریفی هست که باید رعایت‌اش کرد.

شاید گفته شود که جز این «سه میم» خاصیت‌های دیگری هم هست که نوشته را موفق و مؤثر می‌کند، اما بیشتر این خاصیت‌ها- مثلا سادگی و صراحت و بی‌پیرایگی- هر کدام‌شان به‌ نحوی در یکی از آن «میم»‌ها جا می‌گیرد.

مدیر فرهنگان

دیدگاه کاربرانورود به سیستم جهت ثبت نظر