به سوی پاکیزگی

 آخرین بروزرسانی: 1402/03/21

محتوا مفهومی است فراتر از کتاب که البته شامل کتاب هم می‌شود. پاکیزه‌سازی تلاشی است برای اثربخشی کتاب

 کتاب اگر قرار است پاکیزه منتشر شود، این پاکیزگی باید علاوه بر مطالب و نحوهء ارائهء آن‌ها شامل همه اجزای کتاب هم باشد. مثلاً باید نحوهء آوردن اسم و نقش عوامل تولید در شناسنامهء کتاب هم درست و منظم و منطقی باشد.

 

نام کسانی که در تولید کتاب نقش دارند به ترتیب اهمیت کارشان به دو صورت می‌آید:

 

مترجم:  …

ویراستار:  …

طراح و صفحه‌آرا:  …

 

یا:

ترجمهء

ویرایشِ …    / ویراستهء 

طراحی و صفحه‌آراییِ 

 

هر دو صورت  صحیح و منطقی‌است. اما نمی‌شود ترتیب اهمیت را به‌‌هم‌زد یا صورت مخلوطی از اولی و دومی تنظیم کرد. غیر از این شلختگی است، به تعبیری که ما به کار برده‌ایم، دشمن پاکیزگی است.

مدیر فرهنگان

دیدگاه کاربرانورود به سیستم جهت ثبت نظر