صفحه نخست / دسته بندی: پاکیزگی محتوا

40 دقیقه مطالعه

View more
رشدیه

منظور از رویدادهای رشدیه آن‌دسته فعالیت‌هایی است که در چارچوب آموزش مدرسی نمی‌گنجد اما برای نوجوان و جوان به منظور پرورش ذهنی و خلاقیت ضروری است.

60 دقیقه مطالعه

View more
رشدیه

منظور از رویدادهای رشدیه آن‌دسته فعالیت‌هایی است که در چارچوب آموزش مدرسی نمی‌گنجد اما برای نوجوان و جوان به منظور پرورش ذهنی و خلاقیت ضروری است.

2 دقیقه مطالعه

View more
Land bridge پل خشکی نیست

قاعده‌ای مهم در واژه‌شناسی این است که به‌هنگام جستجوی برابرنهاده‌ای در زبان مقصد برای مفهومی که از ترکیب چند کلمه ساخته شده نباید به ترکیب برابرنهادهء هر بخش و ترکیب آن‌ها اعتماد کرد. نمونه‌:

2 دقیقه مطالعه

View more
Simply ساده نیست

به این جمله توجه کنید Here in the park, though, they are simply bison, following each other, grunting, snorting, and chewing their way through life.

2 دقیقه مطالعه

View more
امان از «درحالی‌که»

بعضی ویراستاران- لابد جایی آموخته‌اند- که معادل فارسی while «درحالی‌که» است. در متنی دیدم ویراستار بدون استثا در تمام کتاب از این برابرنهاده استفاده کرده و محتوا را بسیار نازیبا،کرده است.

2 دقیقه مطالعه

View more
هر نایابی نایاب نیست

در متنی- ترجمه و ویراسته- مرتبط با غذاهای ناممکن ( به اقتباس از نام شرکت ایمپاسیبل فود) دیدم عبارت rear steak با «استیک نادر» معادل گرفته شده.

2 دقیقه مطالعه

View more
آفت‌های زبان فارسی معیار

فارسی معیار زبان رسمی و فرهنگی مشترک همهٔ تحصیل‌کردگان ایران است. زبان پاکیزه و شفافی است که در مدارس و دانشگاه‌ها تدریس‌اش می‌کنند و در رسانه‌های خبری به‌‌کارش می‌گیرند.

2 دقیقه مطالعه

View more
به‌رشتهء تحریر دراوردن؟

کم نیست مورد‌هایی در نثر جاری که حشو است یا زیاده‌گویی یا نابهنجار و گاهی هم گرته‌برداری از زبانی بیگانه. خوب است دقت کنیم از گونهء موجود زبان معیار استفاده کنیم. چند نمونه:

2 دقیقه مطالعه

View more
هر رژیمی رژیم نیست

اشتراک لفظی را می‌شناسیم. در فارسی به‌آن خو گرفته‌ایم و هیج گاه شیر خوردنی را با شیری که ما را می‌خورد اشتباه نمی‌گیریم.

3 دقیقه مطالعه

View more
فرار از پیچیدگی

نقل است که ویراستار کهنه‌کاری در وصف نوشته‌های همکاری دیگر گفته بود: فلانی مقاله هم می‌نویسد - البته بی‌ آن‌که خزعبلاتی از قبیل رویکرد و رهیافت و راهکار و راهبرد و چالش را به‌ کار بگ

3 دقیقه مطالعه

View more
این «را»ی ناقابل

کلمهٔ «را» در دستور زبان سنتی نقش‌هایی دارد که مهم‌ترینشان شاید نقش معرفه‌ساز باشد. فرض کنید همکارتان می‌پرسد: آخر هفته چکار کردی؟ و شما می‌گویید: مقاله ویرایش کردم. یا مقاله را ویرایش کردم.

3 دقیقه مطالعه

View more
| as به‌عنوان؟

کلمه به کلمه ترجمه نکنیم. به‌خودمان جرأت بدهیم متن اصلی را درک کنیم و در قالب نحو فارسی بریزیم.

3 دقیقه مطالعه

View more
پدرش یک معلم بود

جملهٔ بالا، که در زندگی‌نامه‌ای آمده، نمونهٔ رایجی است از ناهنجاری‌هایی که از راه ترجمهٔ قالبی وارد زبان فارسی شده‌است.

3 دقیقه مطالعه

View more
سلیقه و حشو

متن‌های رایج خبری یا تحلیلی که این روزها بسیار نیازمندش‌ایم تفاوتی اساسی با متون ادبی سنتی متاخر ما دارد.

3 دقیقه مطالعه

View more
زمین خوردن/ خوردنِ زمین

اگر کسی «زمین‌خوردن» را در انگلیسی به «خوردنِ زمین» ترجمه کند نمی‌خندید؟

4 دقیقه مطالعه

View more
عارضهٔ «واژگان باوری»

مترجمان و ویراستاران تازه‌کار معمولاً در جست‌و‌جوی واژه‌های خاصی نیستند و در مواجهه با واژگان فقط دنبال سرراست‌ترین و آشنا‌ترین واژه‌ها می‌گردند.

4 دقیقه مطالعه

View more
کم‌بود و بیش‌بود

کلمهء کم‌بود و کاربرد‌ش را در فارسی خوب می‌شناسیم: به معنی «کمتر از نیاز داشتن».

3 دقیقه مطالعه

View more
ابهام

ابهام یکی از عوامل اصلی ناپاکیزگی و شلخته‌نگاری است

2 دقیقه مطالعه

View more
شخصیت‌ دادن به چیزها

در بعضی زبان‌ها - از جمله در انگلیسی - اعمالی که خاص انسان است به اشیاء هم نسبت داده می‌شود.

3 دقیقه مطالعه

View more
نزدیک‌ترین ستاره به زمین

در پاکیزه‌نویسی باید هم به جنبه‌های لفظی و هم به جنبه‌های معنایی توجه کرد.

4 دقیقه مطالعه

View more
بالاخره حرف اول یا حرف آخر؟

زبان در معرض تغییر و تحول است.

3 دقیقه مطالعه

View more
نااطمینانی

کلمهء uncertainty چندین برابر در فارسی دارد

3 دقیقه مطالعه

View more
روان، استوار، پاکیزه

«روان» نوشته‌ای است که بشود آن را بی‌وقفه یا بدون دشواری و ابهام خواند.

3 دقیقه مطالعه

View more
گونه‌ها و مراتب زبان

کاراترین و مهم‌ترین وسیلهء ارتباط یا تفهیم و تفاهم میان مردم زبان است

4 دقیقه مطالعه

View more
سه میم

در متون انگلیسیِ مربوط به آدابِ نوشتن گفته‌اند که نوشتهء موفق آنی است که همزمان Concise،  Coherent، و Complete باشد. این‌ها را «سه C» نامیده‌اند تا یادشان بماند.

3 دقیقه مطالعه

View more
پاکیزه، شلخته، یأجوج

پاکیزگی محتوا شامل زبان و مفاهیم و جزئیات دیگر هم می‌شود. از آنجا که موضوع کتاب در عهدهٔ مؤلف است ما در ترجمه فقط زبان را در نظر می‌گیریم.

3 دقیقه مطالعه

View more
گفتار و نوشتار

زبان‌ها در ابتدا به شکل ملفوظ یا گفتاری پدید آمده‌اند و بعداً صورت مکتوب یا نوشتاری هم پیدا کرده‌اند

1 دقیقه مطالعه

View more
زبان معیار

زبان، که نقش اصلی‌اش ایجاد ارتباط و پیام‌رسانی است، گونه‌ها و مراتبی دارد.

دقیقه مطالعه

View more
به سوی پاکیزگی

محتوا مفهومی است فراتر از کتاب که البته شامل کتاب هم می‌شود. پاکیزه‌سازی تلاشی است برای اثربخشی کتاب

1 دقیقه مطالعه

View more
نوشتن، از بهترین روش‌ها برای ارتباط

هنر نوشتن، مهارتی است که بر شدت اثرگذاری بر مخاطب تعریف می‌شود و به همین منظور مؤسسه فرهنگان تلاشی برای افزایش اثرگذاری محتوا و روزآمدکردن نثر فارسی در همه‌ء عرصه‌های مرتبط آغاز کرده است.