گفتار و نوشتار

 آخرین بروزرسانی: 1402/03/24

زبان‌ها در ابتدا به شکل ملفوظ یا گفتاری پدید آمده‌اند و بعداً صورت مکتوب یا نوشتاری هم پیدا کرده‌اند

امروز صورت‌های گفتاری زبان شامل گونه‌هایی است مثل عامیانه، روزمره، و محاوره‌ای؛ اما آنچه دست‌اندرکاران نوشتن و ترجمه و ویرایش به کار می‌گیرند گونه‌های نوشتاری از قبیل ادبی، حقوقی و علمی است. در این میان کاراترین گونه‌ٔ زبان برای متن‌ها و گزارش‌های ساده و غیر تخصصی همچنان گونهٔ معیار زبان است که یکی از مشخصاتش نزدیکی نوشتار با گفتار است.

 

شکل گفتاری برخلاف نوشتاری مستقیماً قابل ثبت و اصلاح نیست، اما این مزیت را دارد که گوینده با تمهیداتی مثل مکث و تکیه، کنترل آهنگ، و تغییر لحن می‌تواند احساس نهفته در متن را درست‌تر و بهتر به مخاطب منتقل کند. چنین چیزی در نوشتار، بدون دخالت و اضافه‌کردن بعضی کلمات و عبارات ممکن نیست.

مدیر فرهنگان

دیدگاه کاربرانورود به سیستم جهت ثبت نظر