روان، استوار، پاکیزه

 آخرین بروزرسانی: 1402/04/27

«روان» نوشته‌ای است که بشود آن را بی‌وقفه یا بدون دشواری و ابهام خواند.

«روان» نوشته‌ای است که بشود آن را بی‌وقفه یا بدون دشواری و ابهام خواند.

«استوار» متن یا محتوایی است مبتنی بر اطلاعات کتاب‌شناختی لازم از جمله منابع و مراجع، مفاهیم، واژگان، و اَعلام استاندارد که متضمن کمترین تلاش مخاطب در درک مطلب است.

«پاکیزه» مشخصهٔ نوشته‌ای است که هم روان است و هم استوار. پس، نوشتهء پاکیزه باید فاقد خطاهای دستوری و شلختگی‌های نگارشی، عاری از هر نوع لفاظی و حشو، درازنویسی و تعبیرهای کلیشه‌ای، در معنای مجازی‌اش بی‌‌ عیب‌‌ و‌ نقص، و در انتقال مفهوم‌ها بی ابهام باشد.

پاکیزه‌نویسی عناصر و عوامل متعددی دارد. شلخته‌نگاری (نقطهٔ مقابل پاکیزه‌نویسی) هم همین‌طور. فراهم‌ آوردن فهرستی از عوامل پاکیزگی و شلخته‌نگاری کمک می‌کند که در بررسی و ویرایش مطالب چیزی را از قلم نیندازیم. خیلی خوب است اگر شلخته ننویسیم!

ادمین پشتیبانی

پشتیبان سایت

دیدگاه کاربرانورود به سیستم جهت ثبت نظر